Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 153

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 152

Dziennik nr 154 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1008 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1008 (1,7 MB)
1007 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1007 (2,4 MB)
1006 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1006 (817,8 kB)
1005 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1005 (416,7 kB)
1004 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1004 (948,8 kB)
1003 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1003 (3,3 MB)
1002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1002 (8,5 MB)
1001 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1001 (2,3 MB)
1000 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1000 (3,1 MB)
999 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 999 (548,2 kB)
998 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 998 (3,4 MB)
997 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie trybu rozliczenia środków budżetowych za rok 1998, szczególnych zasad i trybu sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1998 oraz szczególnych zasad i terminów przeprowadzenia inwentaryzacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 997 (2,4 MB)
996 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 996 (18,0 MB)
995 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 995 (568,3 kB)
994 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 994 (471,3 kB)
993 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 993 (471,3 kB)
992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 992 (996,7 kB)
991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 991 (534,0 kB)
990 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeń, uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służbę w tych jednostkach w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 990 (1,1 MB)

< Dziennik nr 152

Dziennik nr 154 >