Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 148

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 147

Dziennik nr 149 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
980 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 980 (430,7 kB)
979 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 979 (886,7 kB)
978 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 978 (2,1 MB)
977 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 977 (491,0 kB)
976 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i sksploatację autostrad płatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 976 (491,0 kB)
975 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 975 (1,8 MB)
974 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 974 (2,3 MB)
973 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 973 (1,8 MB)
972 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie powierzenia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz ustalenia zakresu tej kontroli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 972 (526,9 kB)
971 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 971 (3,0 MB)
970 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 970 (538,7 kB)
969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 969 (5,2 MB)
968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 968 (506,6 kB)
967 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 967 (8,8 MB)
966 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 966 (1,3 MB)

< Dziennik nr 147

Dziennik nr 149 >