Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 146

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 145

Dziennik nr 147 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
961 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 1998 r. o ogłoszeniu ostatecznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 961 (437,7 kB)
960 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 960 (2,1 MB)
959 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 959 (504,1 kB)
958 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu województwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 958 (504,1 kB)
957 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzorcowego statutu powiatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 957 (8,3 MB)
956 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 956 (1,6 MB)
955 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 955 (2,7 MB)
954 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 954 (1000,6 kB)
953 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujących Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 953 (1,6 MB)
952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry i salonach gier w automatach losowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 952 (588,7 kB)
951 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 951 (1,2 MB)
950 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 950 (1,8 MB)
949 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 949 (7,6 MB)
948 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25 %, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz sposobu dokonania tego zawiadomienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 948 (2,4 MB)
947 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 947 (1,1 MB)

< Dziennik nr 145

Dziennik nr 147 >