Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 143

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 142

Dziennik nr 144 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
928 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 1998 r. sygn. akt K. 42/97. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 928 (564,1 kB)
927 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 927 (1,6 MB)
926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 926 (1,1 MB)
925 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 925 (1,1 MB)
924 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję nadzoru w tym zakresie nad Strażą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 924 (2,3 MB)
923 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 923 (7,1 MB)
922 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 922 (1,0 MB)
921 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 921 (2,0 MB)
920 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 920 (876,9 kB)
919 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 919 (1,3 MB)
918 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 918 (1,1 MB)
917 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 917 (1,0 MB)
916 Ustawa z dnia 4 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 916 (1,0 MB)

< Dziennik nr 142

Dziennik nr 144 >