Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 138

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,9 MB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
898 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1998 r. sygn. akt K. 12/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 898 (457,3 kB)
897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 897 (1,6 MB)
896 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz i niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 896 (472,9 kB)
895 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 895 (3,1 MB)
894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 894 (1014,0 kB)
893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 893 (1,4 MB)
892 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działałność naukową i naukowo-techniczną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 892 (417,8 kB)
891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 891 (5,2 MB)
890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 890 (5,3 MB)
889 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 września 1998 w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Załączników A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 889 (1,1 MB)
888 Załączniki A-2, A-3, E-2, F-1 i F-3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 888 (2,9 MB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >