Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 126

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1023,1 kB)

< Dziennik nr 125

Dziennik nr 127 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
839 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 839 (1,2 MB)
838 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 września 1998 r. w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 838 (1,2 MB)
837 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 837 (987,3 kB)
836 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 836 (468,1 kB)
835 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 835 (3,5 MB)
834 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 834 (1,2 MB)
833 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzących prace dydaktyczne i wychowawcze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 833 (1,1 MB)
832 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 832 (1,0 MB)
831 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 831 (1,0 MB)
830 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 830 (1023,1 kB)

< Dziennik nr 125

Dziennik nr 127 >