Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 124

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 123

Dziennik nr 125 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
825 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 825 (584,0 kB)
824 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 824 (584,0 kB)
823 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, jak również szczegółowych zasad i trybu tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz przeznaczania środków z tego funduszu na taką pomoc. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 823 (2,0 MB)
822 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 822 (5,5 MB)
821 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 września 1998 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obowiązujących przy wyznaczaniu i uchylaniu wyznaczenia lekarza weterynarii lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 821 (1,2 MB)
820 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 820 (1,1 MB)
819 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczajacych oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 819 (1,3 MB)
818 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 818 (4,4 MB)
817 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1998 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, sporządzanego przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 817 (2,9 MB)
816 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 816 (1,1 MB)
815 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 815 (2,2 MB)
814 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie warunków, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych uczelni zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 814 (1,9 MB)
813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 813 (582,3 kB)
812 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 812 (582,3 kB)
811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 811 (1,1 MB)
810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 810 (2,3 MB)

< Dziennik nr 123

Dziennik nr 125 >