Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 121

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,7 MB)

< Dziennik nr 120

Dziennik nr 122 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
799 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 września 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 799 (2,7 MB)
798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 798 (613,1 kB)
797 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 1998 r. w sprawie zasad przyznawania odrębnego wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za wykonywanie zleconych czynności wykraczających poza obowiązki służbowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 797 (587,1 kB)
796 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i warunków korzystania przez żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin z prawa do przejazdu na koszt wojska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 796 (3,9 MB)
795 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1998 r. w sprawie zasad i trybu umarzania dowodów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 795 (1,2 MB)
794 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 794 (3,2 MB)
793 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 września 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 793 (5,2 MB)
792 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalenia wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 792 (1,2 MB)
791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 791 (1,6 MB)
790 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 790 (499,9 kB)
789 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 789 (1,1 MB)
788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 788 (4,7 MB)

< Dziennik nr 120

Dziennik nr 122 >