Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
787 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 787 (14,8 MB)
786 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 1998 r. sygn. akt U. 1/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 786 (1,5 MB)
785 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu osób i bagażu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 785 (457,4 kB)
784 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 784 (438,8 kB)
783 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września w sprawie wzoru spisu wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, sposobu jego sporządzania i aktualizacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 783 (2,0 MB)
782 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie wynagradzania wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 782 (1,3 MB)
781 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 781 (2,6 MB)
780 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 780 (1,3 MB)
779 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele obrony przeciwpożarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 779 (618,6 kB)
778 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom , które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 778 (1,3 MB)
777 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 września 1998 r. w sprawie sposobu, zakresu i warunków stosowania środków ochrony roślin w leśnym użytkowaniu gruntów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 777 (2,3 MB)
776 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat za wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz za zmianę danych objętych tym wpisem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 776 (1,1 MB)
775 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 775 (1,1 MB)
774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 774 (2,3 MB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >