Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 113

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (50,2 MB)

< Dziennik nr 112

Dziennik nr 114 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
733 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 733 (521,2 kB)
732 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 732 (982,8 kB)
731 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 731 (12,2 MB)
730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 730 (2,9 MB)
729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 729 (4,4 MB)
728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 728 (2,2 MB)
727 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 727 (3,7 MB)
726 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 726 (608,5 kB)
725 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 725 (687,0 kB)
724 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów wymienionych w art. 38 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 724 (1,5 MB)
723 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 723 (1,3 MB)
722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 722 (4,5 MB)
721 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 721 (626,7 kB)
720 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudniania skazanych i zasad gospodarowania uzyskanymi z tego tytułu środkami oraz przysługujących ulg zakładom. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 720 (1,8 MB)
719 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 719 (1,1 MB)
718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 718 (3,2 MB)
717 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 717 (12,5 MB)
716 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 716 (499,0 kB)
715 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 715 (919,6 kB)
714 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 714 (428,5 kB)

< Dziennik nr 112

Dziennik nr 114 >