Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 111

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
712 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1998 r. o sprostowaniu błędów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 712 (4,4 MB)
711 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 711 (1,2 MB)
710 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 710 (596,4 kB)
709 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 709 (563,5 kB)
708 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu gromadzenia funduszu, przekazywanego skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonego na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 708 (1,1 MB)
707 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 707 (592,1 kB)
706 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 706 (1,8 MB)
705 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 705 (1,0 MB)
704 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 704 (1,1 MB)
703 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 703 (1,1 MB)
702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 702 (1,4 MB)
701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, zakresu i warunków udostępniania im akt sprawy oraz zasad i trybu sporządzania sprawozdania z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 701 (1,7 MB)
700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 700 (11,5 MB)
699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 699 (11,2 MB)
698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 698 (1,9 MB)
697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 697 (575,3 kB)
696 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 696 (642,1 kB)
695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu czynności kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 695 (1,3 MB)
694 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 694 (636,7 kB)
693 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przesłuchania świadka, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 693 (582,8 kB)
692 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 692 (1,9 MB)
691 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad sądami wojskowymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 691 (1,9 MB)
690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie aplikantów w sądach wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 690 (1,3 MB)

< Dziennik nr 110

Dziennik nr 112 >