Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 105

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (906,0 kB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
667 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 667 (514,7 kB)
666 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 666 (508,0 kB)
665 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 665 (508,0 kB)
664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 664 (2,8 MB)
663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 663 (995,2 kB)
662 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 662 (995,2 kB)
661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania przysługującego w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu w czasie udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy pracownikom operacyjnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 661 (2,1 MB)
660 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 660 (865,0 kB)
659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 659 (1,7 MB)
658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 658 (400,3 kB)
657 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Wilnie dnia 8 maja 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 1 do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 657 (906,0 kB)

< Dziennik nr 104

Dziennik nr 106 >