Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 95

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (850,6 kB)

< Dziennik nr 94

Dziennik nr 96 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
588 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku zameldowania się na pobyt czasowy na terenach dotkniętych powodzią. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 588 (479,4 kB)
587 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 587 (492,3 kB)
586 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia ewidencji mienia, jej udostępniania i wydawania z niej wyciągów przez Agencję Mienia Wojskowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 586 (473,3 kB)
585 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o zaiązkach zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 585 (218,3 kB)
584 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby realizacji programu zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 584 (480,0 kB)
583 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 583 (269,7 kB)
582 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 582 (627,4 kB)
581 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 581 (1,4 MB)
580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 580 (224,1 kB)
579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 579 (268,4 kB)
578 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 578 (820,5 kB)
577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzoru powszechnego świadectwa udziałowego, sposobu sporządzania spisów osób uprawnionych do odbioru powszechnych świadectw udziałowych, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia ich wydawania oraz sposobu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 577 (850,6 kB)

< Dziennik nr 94

Dziennik nr 96 >