Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 82

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 530 (711,4 kB)
529 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 529 (314,3 kB)
528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 528 (1,2 MB)
527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 527 (1,1 MB)
526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 526 (264,2 kB)
525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 525 (264,1 kB)
524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 524 (608,4 kB)
523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 523 (691,1 kB)
522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 522 (1,0 MB)
521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 521 (716,0 kB)
520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 520 (689,9 kB)
519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 519 (293,1 kB)
518 Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 518 (1,1 MB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >