Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 47

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (624,6 kB)

< Dziennik nr 46

Dziennik nr 48 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
314 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegająych się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 314 (289,1 kB)
313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 313 (638,6 kB)
312 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektorów standaryzacji Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia jej członków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 312 (302,2 kB)
311 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu nabywania akcji przez uprawnionych plantatorów buraka cukrowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 311 (649,1 kB)
310 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 310 (623,6 kB)
309 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 309 (276,8 kB)
308 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 308 (1,1 MB)
307 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 307 (492,7 kB)
306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 306 (489,2 kB)
305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 305 (206,1 kB)
304 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa państwowego oraz państwowych osób prawnych nie będących spółkami, które mogą przekazywać gminom lub innym osobom prawnym zakładowe budynki mieszkalne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 304 (351,4 kB)
303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 303 (703,1 kB)
302 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dzieci. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 302 (704,6 kB)
301 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 301 (316,1 kB)
300 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do załączników I, II i III do Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r., oraz ogłoszenia uaktualnionych jednolitych tekstów tych załączników. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 300 (2,0 MB)
299 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 299 (1,0 MB)
298 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 298 (662,5 kB)
297 Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 297 (624,6 kB)

< Dziennik nr 46

Dziennik nr 48 >