Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 25

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (985,0 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 136  (220,2 kB)
135 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 135  (450,5 kB)
134 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 134  (474,3 kB)
133 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 133  (243,9 kB)
132 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 132  (1,2 MB)
131 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 131  (2,3 MB)
130 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 130  (519,4 kB)
129 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których rejonowy urząd pracy może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które zostały skierowane i podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 129  (7,9 MB)
128 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 128  (985,0 kB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >