Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 162

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (853,6 kB)

< Dziennik nr 161

Dziennik dla roku 1998, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1136 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1136 (883,1 kB)
1135 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1135 (9,9 MB)
1134 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1134 (1,2 MB)
1133 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1133 (816,7 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1132 (422,5 kB)
1131 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1131 (627,6 kB)
1130 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1130 (490,3 kB)
1129 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1129 (478,9 kB)
1128 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1128 (1,8 MB)
1127 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1127 (336,6 kB)
1126 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1126 (1,5 MB)
1125 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1125 (746,8 kB)
1124 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1124 (3,4 MB)
1123 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1123 (540,0 kB)
1122 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia urzędów celnych oraz określenia ich siedzib. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1122 (237,5 kB)
1121 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia taryf dla ciepła. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1121 (450,4 kB)
1120 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany wskaźnika U. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1120 (220,4 kB)
1119 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1997 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
1118 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1118 (288,7 kB)
1117 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1117 (1,4 MB)
1116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1116 (8,0 MB)
1115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1115 (284,0 kB)
1114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1114 (494,1 kB)
1113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1113 (433,4 kB)
1112 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin szczególnie dotkniętych powodzią. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1112 (534,4 kB)
1111 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1111 (593,8 kB)
1110 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1110 (589,3 kB)
1109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1109 (695,1 kB)
1108 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1108 (403,1 kB)
1107 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1107 (710,0 kB)
1106 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1106 (912,4 kB)
1105 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1105 (279,1 kB)
1104 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1104 (853,6 kB)

< Dziennik nr 161

Dziennik dla roku 1998, numer 1 >