Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 160

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (627,7 kB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1101 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1101 (1,1 MB)
1100 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1100 (246,2 kB)
1099 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1099 (1,6 MB)
1098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1098 (1,0 MB)
1097 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1097 (1,6 MB)
1096 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1096 (688,1 kB)
1095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1095 (643,9 kB)
1094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1094 (315,7 kB)
1093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1093 (1,8 MB)
1092 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1092 (314,2 kB)
1091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1091 (347,1 kB)
1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1090 (637,6 kB)
1089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1089 (601,0 kB)
1088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubażającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1088 (6,4 MB)
1087 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1087 (642,0 kB)
1086 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1086 (295,2 kB)
1085 Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1085 (235,8 kB)
1084 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1084 (235,8 kB)
1083 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1083 (266,4 kB)
1082 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1082 (266,4 kB)
1081 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1081 (301,1 kB)
1080 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1080 (672,3 kB)
1079 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1079 (290,8 kB)
1078 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 1078 (627,7 kB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >