Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 145

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (691,1 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
983 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 11/97. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 983 (662,1 kB)
982 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/96. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 982 (337,9 kB)
981 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/97. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 981 (324,7 kB)
980 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 980 (1,4 MB)
979 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 979 (6,4 MB)
978 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 978 (611,5 kB)
977 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej oraz ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 977 (785,9 kB)
976 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 976 (300,7 kB)
975 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 975 (329,1 kB)
974 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie składu liczbowego i szczegółowego trybu tworzenia komisji dyscyplinarnych I instancji oraz ustanawiania rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, wykonywania i zacierania kar dyscyplinarnych oraz ponoszenia kosztów obrońcy, biegłych i ekspertyz w postępowaniu dyscyplinarnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 974 (1,5 MB)
973 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 973 (771,4 kB)
972 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 972 (691,1 kB)

< Dziennik nr 144

Dziennik nr 146 >