Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 134

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (15,9 MB)

< Dziennik nr 133

Dziennik nr 135 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
901 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 901 (622,7 kB)
900 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na niektóre drogi publiczne w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 900 (3,4 MB)
899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 899 (274,1 kB)
898 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 898 (603,0 kB)
897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 897 (582,6 kB)
896 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 896 (253,9 kB)
895 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 895 (536,3 kB)
894 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 894 (290,5 kB)
893 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 893 (1,6 MB)
892 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 892 (1,3 MB)
891 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 891 (1,5 MB)
890 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 890 (311,0 kB)
889 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 889 (311,0 kB)
888 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 888 (514,4 kB)
887 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 887 (408,9 kB)
886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1997 r. w sprawie określenia reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 886 (15,9 MB)

< Dziennik nr 133

Dziennik nr 135 >