Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 130

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,5 MB)

< Dziennik nr 129

Dziennik nr 131 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
873 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji zawodowych kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 873 (281,1 kB)
872 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 872 (1,3 MB)
871 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 871 (332,8 kB)
870 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 870 (688,1 kB)
869 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 869 (1,0 MB)
868 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania w tych zakładach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 868 (680,1 kB)
867 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 867 (639,3 kB)
866 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 866 (287,8 kB)
865 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 865 (287,8 kB)
864 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 864 (308,0 kB)
863 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 863 (487,0 kB)
862 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 862 (456,0 kB)
861 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 861 (276,7 kB)
860 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 860 (588,0 kB)
859 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 859 (570,8 kB)
858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 858 (268,8 kB)
857 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 857 (268,8 kB)
856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 856 (231,4 kB)
855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 855 (735,5 kB)
854 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 854 (558,1 kB)
853 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 853 (237,9 kB)
852 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie określenia innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 852 (237,9 kB)
851 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów, sposobu jego dokumentowania oraz listy towarów, których pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem pochodzenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 851 (4,0 MB)
850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 850 (641,1 kB)
849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 849 (293,4 kB)
848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 848 (599,1 kB)
847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 847 (376,3 kB)
846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 846 (2,5 MB)

< Dziennik nr 129

Dziennik nr 131 >