Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 124

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,5 MB)

< Dziennik nr 123

Dziennik nr 125 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
797 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu refundacji, a także sposobu przekazywania przez aptekę danych dotyczących obrotu lekami refundowanymi oraz ich zakresu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 797 (1,5 MB)
796 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez pielęgniarki wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich posiadanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 796 (719,5 kB)
795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 795 (778,2 kB)
794 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywień w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 794 (403,6 kB)
793 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 793 (356,3 kB)
792 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 792 (1,9 MB)
791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 791 (1,0 MB)
790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 790 (284,9 kB)
789 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zmiany składu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 789 (284,9 kB)
788 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektora generalnego urzędu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 788 (414,7 kB)
787 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 787 (680,2 kB)
786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 786 (323,6 kB)
785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu oraz warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej pomocy w okresie odbudowy gospodarstwa rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 785 (684,3 kB)
784 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 784 (751,5 kB)
783 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 783 (1,2 MB)
782 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 782 (1,5 MB)

< Dziennik nr 123

Dziennik nr 125 >