Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 120

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (592,6 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
768 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 768 (680,5 kB)
767 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 767 (1,1 MB)
766 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie wykonywania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do osób objętych tą opieką na swój wniosek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 766 (689,5 kB)
765 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 765 (683,5 kB)
764 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1997 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 764 (353,1 kB)
763 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 763 (1,3 MB)
762 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 762 (1,1 MB)
761 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 761 (728,8 kB)
760 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 760 (770,0 kB)
759 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 759 (321,8 kB)
758 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 758 (1,1 MB)
757 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 757 (1,0 MB)
756 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 756 (592,6 kB)

< Dziennik nr 119

Dziennik nr 121 >