Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 109

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,7 MB)

< Dziennik nr 108

Dziennik nr 110 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
713 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 713 (383,6 kB)
712 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji miar i administracji probierczej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 712 (468,1 kB)
711 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 711 (564,0 kB)
710 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 września 1997 r. w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 710 (474,8 kB)
709 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 709 (944,3 kB)
708 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 708 (425,8 kB)
707 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątków od tej zasady. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 707 (723,6 kB)
706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1997 r. w sprawie gatunków zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 706 (202,8 kB)
705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia gmin, przejęcia zadań i kompetencji oraz nadania statusu miasta w województwach katowickim i siedleckim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 705 (293,7 kB)
704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 704 (907,2 kB)
703 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie przekazania wojewodom realizacji niektórych zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół medycznych oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru pedagogicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 703 (1,9 MB)
702 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 702 (1,7 MB)

< Dziennik nr 108

Dziennik nr 110 >