Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1997 r. separator

Nr 101

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (695,1 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
641 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 641 (725,7 kB)
640 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 640 (243,9 kB)
639 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 639 (255,2 kB)
638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 638 (1,7 MB)
637 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 637 (556,9 kB)
636 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 636 (531,4 kB)
635 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 635 (542,1 kB)
634 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 634 (244,9 kB)
633 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 633 (244,9 kB)
632 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 632 (466,2 kB)
631 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 631 (499,8 kB)
630 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 630 (217,1 kB)
629 Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 629 (217,1 kB)
628 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1997 pozycja 628 (695,1 kB)

< Dziennik nr 100

Dziennik nr 102 >