Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1996 r. separator

Nr 158

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (426,2 kB)

< Dziennik nr 157

Dziennik dla roku 1997, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
821 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 821 (968,5 kB)
820 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 820 (503,9 kB)
819 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 819 (503,9 kB)
818 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 818 (1,2 MB)
817 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 817 (1,2 MB)
816 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 816 (1,1 MB)
815 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 815 (3,5 MB)
814 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 814 (2,2 MB)
813 Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 813 (18,5 MB)
812 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 812 (3,3 MB)
811 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 811 (483,3 kB)
810 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 810 (1,4 MB)
809 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie prowizorycznego stosowania, sporządzonego w Jasnej dnia 13 września 1996 r., Protokołu dodatkowego nr 4 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 809 (426,2 kB)
808 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 808 (426,2 kB)
807 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 807 (426,2 kB)

< Dziennik nr 157

Dziennik dla roku 1997, numer 1 >