Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1996 r. separator

Nr 107

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,7 MB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
513 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 513 (488,9 kB)
512 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 512 (488,9 kB)
511 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 511 (507,6 kB)
510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wykonywania kontroli ruchu drogowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 510 (507,6 kB)
509 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 509 (656,3 kB)
508 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 508 (4,5 MB)
507 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie wydłużenia okresu, za który wypłaca się świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 507 (1,0 MB)
506 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 506 (1,6 MB)
505 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 505 (586,5 kB)
504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 504 (621,4 kB)
503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 503 (1,7 MB)
502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 502 (1,1 MB)
501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 501 (3,6 MB)
500 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 500 (1,2 MB)
499 Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1996 pozycja 499 (1,7 MB)

< Dziennik nr 106

Dziennik nr 108 >