Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1995 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (822,7 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
274 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie wzoru informacji zamieszczanej w graficznej formie reklamy wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 274 (1,1 MB)
273 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania wybranych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 273 (2,1 MB)
272 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 272 (574,7 kB)
271 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 271 (1,7 MB)
270 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 270 (659,9 kB)
269 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 269 (659,9 kB)
268 Umowa kulturalna między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei, sporządzona w Warszawie dnia 9 czerwca 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 268 (944,2 kB)
267 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 267 (403,2 kB)
266 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 266 (3,0 MB)
265 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską porozumień dwustronnych zawartych z 3 państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podpisanych w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 265 (505,0 kB)
264 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczące produktów rolnych, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 264 (364,8 kB)
263 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 263 (364,8 kB)
262 Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Islandii, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 262 (330,7 kB)
261 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1995 pozycja 261 (822,7 kB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >