Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1994 r. separator

Nr 140

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (627,7 kB)

< Dziennik nr 139

Dziennik dla roku 1995, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
804 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 804 (473,9 kB)
803 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niezbędnych dokumentów do wydania koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 803 (536,1 kB)
802 Rozporządzenie Ministra Szefa - Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy terenowych organów rządowej administracji ogólnej wykonujący zadania w zakresie nadzoru urbanistycznego i budowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 802 (536,1 kB)
801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 801 (1,7 MB)
800 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 800 (1,3 MB)
799 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 799 (1,2 MB)
798 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 798 (550,7 kB)
797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 797 (550,7 kB)
796 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 796 (702,9 kB)
795 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 795 (702,9 kB)
794 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 794 (1,2 MB)
793 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 793 (4,6 MB)
792 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 792 (728,2 kB)
791 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 791 (7,6 MB)
790 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 790 (598,0 kB)
789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 789 (1,8 MB)
788 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 788 (4,3 MB)
787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 787 (11,0 MB)
786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 786 (3,6 MB)
785 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 785 (690,1 kB)
784 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 784 (555,7 kB)
783 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 783 (555,7 kB)
782 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 782 (947,9 kB)
781 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 781 (1,1 MB)
780 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 780 (1,1 MB)
779 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 779 (777,0 kB)
778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji spółki Polskie Linie Lotnicze „Lot” Spółka Akcyjna. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 778 (777,0 kB)
777 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 777 (749,2 kB)
776 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 776 (749,2 kB)
775 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania zamówień publicznych ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę tajemnicy państwowej, stan klęski żywiołowej lub inny ważny interes państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 775 (700,5 kB)
774 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 774 (5,7 MB)
773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 773 (1,1 MB)
772 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 772 (3,9 MB)
771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 771 (1,3 MB)
770 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 770 (630,7 kB)
769 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 769 (1,2 MB)
768 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 768 (627,7 kB)

< Dziennik nr 139

Dziennik dla roku 1995, numer 1 >