Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1994 r. separator

Nr 138

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,4 MB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
745 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 745 (912,5 kB)
744 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 744 (2,5 MB)
743 Rozporządzenie Ministrów Spaw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 743 (1,6 MB)
742 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 742 (5,7 MB)
741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach wojskowych komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 741 (2,2 MB)
740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 740 (3,5 MB)
739 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 739 (585,5 kB)
738 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 738 (585,5 kB)
737 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za okresy niepobierania zasiłku przez bezrobotnych z powodu osiągania przez małżonka dochodu przekraczającego dwukrotnie przeciętne wynagrodzenie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 737 (1,3 MB)
736 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 736 (2,2 MB)
735 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 735 (2,9 MB)
734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 734 (1,5 MB)
733 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 733 (2,2 MB)
732 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 732 (1,5 MB)
731 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 731 (2,7 MB)
730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 730 (4,0 MB)
729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 729 (1,4 MB)

< Dziennik nr 137

Dziennik nr 139 >