Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1994 r. separator

Nr 132

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 131

Dziennik nr 133 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
684 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wykładni art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 684 (1,9 MB)
683 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 683 (564,9 kB)
682 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 682 (564,9 kB)
681 Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 681 (1,1 MB)
680 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 680 (1,6 MB)
679 Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 679 (509,2 kB)
678 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 678 (557,2 kB)
677 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za używanie linii, urządzeń lub sieci telekomunikacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 677 (3,2 MB)
676 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 676 (2,0 MB)
675 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 675 (559,3 kB)
674 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 674 (559,3 kB)
673 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 673 (578,4 kB)
672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 672 (578,4 kB)
671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 671 (1,3 MB)
670 Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 670 (2,6 MB)
669 Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1994 pozycja 669 (1,3 MB)

< Dziennik nr 131

Dziennik nr 133 >