Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1992 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,7 MB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
250 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 250 (726,0 kB)
249 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 80 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 249 (1,4 MB)
248 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 248 (1,2 MB)
247 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 247 (1,7 MB)
246 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie uprawnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 246 (679,4 kB)
245 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie urlopów strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 245 (2,0 MB)
244 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 244 (627,8 kB)
243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 243 (3,2 MB)
242 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o pozbawienie lub zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz orzekania o niezdolności do jego wykonywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 242 (1,1 MB)
241 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastepczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 241 (579,2 kB)
240 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 240 (1,4 MB)
239 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 239 (1,3 MB)
238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 238 (620,2 kB)
237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1992 pozycja 237 (1,7 MB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >