Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1984 r. separator

Nr 31

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (339,0 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 173 (306,4 kB)
172 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 172 (306,4 kB)
171 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich oraz Protokołu podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 10 października 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 171 (306,4 kB)
170 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową i szereg innych państw Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 170 (363,5 kB)
169 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 169 (363,5 kB)
168 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 168 (361,2 kB)
167 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 167 (361,2 kB)
166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości obciążeń przyrostu wynagrodzeń, premii i nagród z zysku oraz wpłat z tego tytułu przez niektóre uspołecznione jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 166 (766,4 kB)
165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 165 (656,2 kB)
164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1984 r. w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 164 (340,1 kB)
163 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 1984 r. w sprawie wejścia w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 163 (243,4 kB)
162 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 9 listopada 1977 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 162 (243,4 kB)
161 Poprawki przyjęte w Londynie dnia 14 listopada 1975 r. do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1984 pozycja 161 (339,0 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >