Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1976 r. separator

Nr 27

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (918,4 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
164 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. dotyczące potwierdzenia przez Barbados uczestnictwa w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 164 (310,2 kB)
163 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Belgii i Holandii w Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 163 (354,0 kB)
162 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Umowie dotyczącej przewozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 162 (354,0 kB)
161 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 161 (354,0 kB)
160 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 12 lipca 1976 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 160 (466,5 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 159 (961,8 kB)
158 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1976 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne jednostki organizacyjne oraz zakony. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 158 (977,1 kB)
157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 157 (374,1 kB)
156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 156 (374,1 kB)
155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1976 pozycja 155 (918,4 kB)

< Dziennik nr 26

Dziennik nr 28 >