Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1975 r. separator

Nr 4

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (720,3 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
25 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzonej w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 25 (215,9 kB)
24 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 24 (215,9 kB)
23 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 23 (271,0 kB)
22 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie wycofania przez Turcję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 22 (271,0 kB)
21 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 21 (271,0 kB)
20 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przystąpienia Malezji do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 20 (569,8 kB)
19 Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie określenia rodzajów studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 19 (561,7 kB)
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1975 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Motorowego za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 18 (262,9 kB)
17 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 17 (262,9 kB)
16 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 października 1974 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 16 (662,1 kB)
15 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 15 (290,5 kB)
14 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1975 pozycja 14 (720,3 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >