Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1973 r. separator

Nr 7

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (523,7 kB)

< Dziennik nr 6

Dziennik nr 8 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
60 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 60 (254,8 kB)
59 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 59 (254,8 kB)
58 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 58 (537,8 kB)
57 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 57 (288,7 kB)
56 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Grecję Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 56 (288,7 kB)
55 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 55 (256,2 kB)
54 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 54 (256,2 kB)
53 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 53 (284,5 kB)
52 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 52 (937,4 kB)
51 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 51 (289,7 kB)
50 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1973 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 50 (1,3 MB)
49 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 49 (529,8 kB)
48 Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego, sporządzona w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 48 (229,7 kB)
47 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokołów A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 47 (490,6 kB)
46 Konwencja dodatkowa do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotycząca odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz Protokoły A i B, sporządzona w Bernie dnia 26 lutego 1966 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1973 pozycja 46 (523,7 kB)

< Dziennik nr 6

Dziennik nr 8 >