Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1971 r. separator

Nr 37

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (433,4 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik dla roku 1972, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
348 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 348 (675,9 kB)
347 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 347 (616,3 kB)
346 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 346 (616,3 kB)
345 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 345 (1,0 MB)
344 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1971 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 344 (437,7 kB)
343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 343 (886,8 kB)
342 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 9 grudnia 1971 r. w sprawie kosztów wykonania postanowień o zabezpieczeniu kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów wykonania kary konfiskaty mienia i przepadku rzeczy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 342 (1,1 MB)
341 Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 341 (957,3 kB)
340 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 340 (425,4 kB)
339 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią i Przedecz w województwie bydgoskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 339 (484,3 kB)
338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze „LOT”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 338 (896,7 kB)
337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i warszawskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 337 (418,1 kB)
336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie określenia regionów intensywnego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ochronnych obszarów leśnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 336 (1,4 MB)
335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 335 (1,5 MB)
334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 334 (436,4 kB)
333 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 333 (982,7 kB)
332 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 332 (1,0 MB)
331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęciu oraz warunków ich nabycia przez posiadaczy zależnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 331 (1006,0 kB)
330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 330 (1,0 MB)
329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników służby zdrowia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 329 (431,9 kB)
328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 328 (431,9 kB)
327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie rozszerzenia kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1971 pozycja 327 (433,4 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik dla roku 1972, numer 1 >