Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1969 r. separator

Nr 31

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1012,7 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
271 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Mauritiusa do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 271 (479,7 kB)
270 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 270 (479,7 kB)
269 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię i Algierię Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 269 (847,5 kB)
268 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię, Demokratyczną Republikę Konga i Górną Woltę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 268 (373,6 kB)
267 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 267 (373,6 kB)
266 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 266 (373,6 kB)
265 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 265 (355,2 kB)
264 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię Konwencji (nr 87) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 264 (355,2 kB)
263 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 263 (355,2 kB)
262 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Demokratyczną Republikę Konga i Jemen Południowy Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 262 (721,8 kB)
261 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 261 (372,3 kB)
260 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię i Węgry Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 260 (372,3 kB)
259 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1969 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Niemieckiej Republiki Federalnej i Iranu w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 259 (372,3 kB)
258 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 258 (415,4 kB)
257 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Górną Woltę i Jemen Południowy Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 257 (415,4 kB)
256 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1969 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 256 (415,4 kB)
255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. w sprawie określenia tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów zawodowych w niektórych szkołach wyższych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 255 (831,9 kB)
254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 254 (422,2 kB)
253 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 253 (946,2 kB)
252 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji Banku Inwestycyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1969 pozycja 252 (1012,7 kB)

< Dziennik nr 30

Dziennik nr 32 >