Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1949 r. separator

Nr 18

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (16,9 MB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
130 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego, "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego". Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 130 (1,8 MB)
129 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 marca 1949 r. w sprawie przyjmowania absolwentów Oficerskiej Szkoły Prawniczej na wydziały prawne szkół wyższych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 129 (646,2 kB)
128 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów szkół wyższych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 128 (2,1 MB)
127 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1949 r. o opłatach za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 127 (2,2 MB)
126 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 126 (1,4 MB)
125 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 125 (638,0 kB)
124 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1949 r. w sprawie wysokości zasiłku rodzinnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 124 (638,0 kB)
123 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Skarbu i Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. wydane po porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie składu i sposobu powołania Komitetów Funduszów Lokalnych Gospodarki Mieszkaniowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 123 (816,1 kB)
122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 122 (1,3 MB)
121 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 121 (1,3 MB)
120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 120 (1,4 MB)
119 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów dla statków żeglugi śródlądowej, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz o opłatach w postępowaniu dotyczących rejestru statków żeglugi śródlądowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 119 (1,5 MB)
118 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 118 (1,6 MB)
117 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 117 (1,5 MB)
116 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o ratyfikacji międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, podpisanej w Atlantic City dnia 2 października 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 116 (693,9 kB)
115 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o nadaniu ustroju miejskiego gminie wiejskiej "Wirek" w powiecie katowickim województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 115 (576,9 kB)
114 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 114 (576,9 kB)
113 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 113 (1,4 MB)
112 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 grudnia 1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 112 (1,5 MB)
111 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zamianie niektórych gruntów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 111 (625,5 kB)
110 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu o Straży Leśnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 110 (1,3 MB)
109 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1949 pozycja 109 (1,6 MB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >