Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1947 r. separator

Nr 73

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,4 MB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, 2) w prawie karnym skarbowym, 3) w dekrecie z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa Polskiego, 4) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych, 5) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki, 6) w rozporządzeniu Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych, 7) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego oraz 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 468 (579,5 kB)
467 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 467 (323,4 kB)
466 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt. 1 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 466 (609,6 kB)
465 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 465 (569,6 kB)
464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie nieopartego na specjalnym tytule prawa użytkowania wód na obszarze Ziem Odzyskanych i województwa śląskiego w granicach jego z dnia 1 września 1939 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 464 (283,4 kB)
463 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla inspektorów pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 463 (250,0 kB)
462 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią z dnia 9 sierpnia 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 462 (250,0 kB)
461 Umowa o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią, podpisana w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 461 (2,6 MB)
460 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 460 (251,0 kB)
459 Konwencja pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisana w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 459 (1,4 MB)
458 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę dotyczącą wymiany towarowej między Polską a Szwecją, podpisana wraz z załącznikami w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 458 (285,9 kB)
457 Umowa dotycząca wymiany towarowej pomiędzy Polską a Szwecją oraz będące jej załącznikami Umowa Płatnicza i Umowa Dodatkowa, podpisane w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1947 pozycja 457 (4,4 MB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >