Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1938 r. separator

Nr 18

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,9 MB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
148 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 148 (305,5 kB)
147 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 147 (305,5 kB)
146 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 146 (621,1 kB)
145 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r. dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 145 (322,8 kB)
144 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 144 (322,8 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 143 (644,3 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 142 (328,8 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od budynków na obszarze gmin wiejskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 141 (328,8 kB)
140 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 140 (931,2 kB)
139 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 6 października 1937 r. o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 139 (294,3 kB)
138 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie gazowania napojów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 138 (294,3 kB)
137 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 137 (545,6 kB)
136 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 136 (258,6 kB)
135 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu z dnia 29 kwietnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 135 (258,6 kB)
134 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 134 (600,2 kB)
133 Ustawa z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 133 (348,9 kB)
132 Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1938 pozycja 132 (1,9 MB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >