Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1935 r. separator

Nr 96

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (749,3 kB)

< Dziennik nr 95

Dziennik dla roku 1936, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
614 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 614 (406,9 kB)
613 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1935 r. o likwidacji Ubezpieczalni Społecznych w Brodnicy i w Obornikach oraz o zmianie siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Starogardzie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 613 (832,7 kB)
612 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1935 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 612 (431,5 kB)
611 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1934 r. o zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 611 (844,9 kB)
610 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1935 r. o utworzeniu w Kutach Urzędu Celnego granicznego, kolejowego i drogowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 610 (315,9 kB)
609 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mircze w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 609 (315,9 kB)
608 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kurjanka w powiecie augustowskim, województwie białostockiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 608 (315,9 kB)
607 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic niektórych gmin w powiecie kaliskim, województwie łódzkiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 607 (453,8 kB)
606 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1935 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sławków i Bolesław w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 606 (453,8 kB)
605 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 grudnia 1935 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli ludowych szkół rolniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 605 (739,4 kB)
604 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu polsko-niemieckiego, dotyczącego zniesienia przez Polskę i Niemcy wzajemnych zarządzeń bojowych w dziedzinie obrotu handlowego, podpisanego wraz z dołączonem do niego porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 604 (291,4 kB)
603 Protokół między Polską a Niemcami w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków gospodarczych, podpisany wraz z załączonem do niego Porozumieniem o przewozie zwierząt, części zwierząt i przetworów zwierzęcych, w Warszawie dnia 7 marca 1934 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 603 (3,5 MB)
602 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego w Warszawie dnia 11 października 1934 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 602 (231,8 kB)
601 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisane w Warszawie dnia 11 października 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 601 (2,5 MB)
600 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany przepisów o podatku od kapitałów i rent. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 600 (413,4 kB)
599 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1935 pozycja 599 (749,3 kB)

< Dziennik nr 95

Dziennik dla roku 1936, numer 1 >