Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1934 r. separator

Nr 18

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (768,2 kB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
156 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 156 (391,2 kB)
155 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 155 (391,2 kB)
154 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętej jako projekt dnia 10 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 154 (391,2 kB)
153 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 153 (448,6 kB)
152 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 152 (448,6 kB)
151 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt dnia 11 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 151 (448,6 kB)
150 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj dotyczących umowy najmu i repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na dziewiątej sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 i 23 czerwca 1926 r. a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 150 (448,6 kB)
149 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 149 (401,3 kB)
148 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 148 (401,3 kB)
147 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 147 (401,3 kB)
146 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej jako projekt dnia 17 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 146 (401,3 kB)
145 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 145 (408,0 kB)
144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 144 (896,2 kB)
143 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 lutego 1934 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 143 (404,7 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lutego 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych, zaś co do § 6 punkt 1 lit. a), § 17 punkt 2, § 66 lit. b i c i w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do § 6 punkt 1 lit. b) i § 17, punkt 2 również i w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej, wreszcie co do § 66 lit. c) w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych oraz Przemysłu i Handlu - o podziale lotnisk na kategorje oraz o warunkach zakładania, urządzania i korzystania z lotnisk oraz urządzeń pomocniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 142 (4,3 MB)
141 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1934 r. w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1934 pozycja 141 (768,2 kB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >