Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1932 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
478 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych: A. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 5 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 27 października 1922 r.; B. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 34 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 478 (616,7 kB)
477 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Międzynarodowej Konferencji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 477 (388,8 kB)
476 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 476 (805,9 kB)
475 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 475 (422,9 kB)
474 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 474 (422,9 kB)
473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 473 (1,6 MB)
472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie komisyj, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 472 (416,9 kB)
471 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 471 (6,6 MB)
470 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 470 (935,7 kB)
469 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 469 (467,7 kB)
468 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, pragnących korzystać z uprawnienia, przewidzianego w art. 310 prawa górniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 468 (445,6 kB)
467 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 467 (445,6 kB)
466 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 466 (412,9 kB)
465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o właściwości władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 465 (412,9 kB)
464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do pełnienia nadzoru nad przymusowym zarządem gospodarstw rolnych, poruczanym dłużnikom oraz do wydawania opinij o ich stanie gospodarczym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 464 (817,9 kB)
463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 463 (410,7 kB)
462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie gminy wiejskiej Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 462 (410,7 kB)
461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 461 (1,1 MB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >