Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1932 r. separator

Nr 24

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (709,5 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Huta Przedborska w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 212 (287,3 kB)
211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Ostrowy Kolonja w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 211 (287,3 kB)
210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Trześń w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 210 (287,3 kB)
209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Łączki Kucharskie i Łopuchowa i o utworzeniu nowej gminy wiejskiej Łączki Kucharskie w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 209 (358,9 kB)
208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Góra i Cząstków w powiecie i województwie warszawskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 208 (358,9 kB)
207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Nieborów, Kompina, Bolimów i Jeziorko w powiecie łowickim, województwie warszawskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 207 (358,9 kB)
206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Młochów i Grodzisk w powiecie błońskim, województwie warszawskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 206 (358,9 kB)
205 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Jastrzębie i Bobrowniki w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 205 (381,8 kB)
204 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ejszyszki i Bieniakonie w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 204 (381,8 kB)
203 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. o warunkach, obowiązujących przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 203 (381,8 kB)
202 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 202 (427,2 kB)
201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 201 (427,2 kB)
200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 200 (1,3 MB)
199 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 199 (434,3 kB)
198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 198 (434,3 kB)
197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej II we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 197 (880,2 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 marca 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 196 (451,6 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa w sprawie przenoszenia pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego do dłuższego okresu umorzenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 195 (451,6 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 194 (442,5 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o sposobie pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 193 (442,5 kB)
192 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 192 (877,8 kB)
191 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pawłówka w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 191 (441,1 kB)
190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Klonówka i o utworzeniu gminy wiejskiej Klonówka w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 190 (441,1 kB)
189 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 189 (1,2 MB)
188 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o ulgach kredytowych dla instytucyj rolniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 188 (358,3 kB)
187 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o poborze rekruta w 1932 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 187 (822,9 kB)
186 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. o zmianie ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 186 (890,7 kB)
185 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie § 1 art. 14 konwencji weterynaryjnej polsko-francuskiej z dnia 24 kwietnia 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 185 (426,0 kB)
184 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji umowy polsko-niemieckiej o ułatwieniach w komunikacji kolejowej między Prusami Wschodniemi a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska, i resztę Niemiec oraz w komunikacji kolejowej między resztą Niemiec a trzeciemi państwami w tranzycie przez Polskę, obszar W. M. Gdańska i Prusy Wschodnie, - podpisanej wraz z protokółem końcowym w Berlinie dnia 21 listopada 1930 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 184 (426,0 kB)
183 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, dotyczącej utworzenia Międzynarodowego Towarzystwa Kredytu Hipotecznego Rolnego, wraz z załączonemi do niej kartą utworzenia i statutami tegoż Towarzystwa, podpisanej w Genewie dnia 21 maja 1931 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 183 (394,4 kB)
182 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 182 (394,4 kB)
181 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Polską a Rumunją, dotyczącej wydawania przestępców i pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 26 marca 1930 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 181 (394,4 kB)
180 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej, sześciu porozumień światowego związku pocztowego oraz 3 protokółów końcowych, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 180 (778,9 kB)
179 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 179 (709,5 kB)

< Dziennik nr 23

Dziennik nr 25 >