Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1932 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (734,0 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
137 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 137 (716,6 kB)
136 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 136 (821,4 kB)
135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o przyjmowaniu uczniów na praktykę aptekarską. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 135 (412,5 kB)
134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. o pobycie cudzoziemców na niektórych obszarach Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 134 (412,5 kB)
133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności pieniężnych w postępowaniu przymusowem w administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 133 (844,7 kB)
132 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 132 (437,9 kB)
131 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 6 maja 1924 r. o pomocy państwowej na odbudowę budynków, zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 131 (437,9 kB)
130 Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 130 (897,4 kB)
129 Ustawa z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie zmian w ustawie o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 129 (930,4 kB)
128 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia zgłoszonego przez Rząd Polski w dniu 23 października 1928 r. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 128 (6,7 MB)
127 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji sanitarnej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1926 r., wraz z załącznikiem, protokółem podpisania oraz protokółem IX posiedzenia międzynarodowej konferencji sanitarnej w Paryżu z tegoż dnia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 127 (370,4 kB)
126 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie ratyfikacji projektu konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętego dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 126 (370,4 kB)
125 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie pomiarów Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 125 (1,3 MB)
124 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 124 (1,4 MB)
123 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o rejonach bezpieczeństwa przy wojskowych zakładach amunicyjnych oraz składach amunicji i materjałów wybuchowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 123 (1,4 MB)
122 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 122 (489,8 kB)
121 Ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Wojsk Polskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 121 (389,9 kB)
120 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w kodeksie karnym wojskowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 120 (389,9 kB)
119 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie wojskowego postępowania karnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 119 (781,7 kB)
118 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 118 (734,0 kB)
117 Ustawa z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1932 pozycja 117 (734,0 kB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >