Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1926 r. separator

Nr 128

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (781,5 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
776 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1926 r. o zmianie brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 6 listopada 1925 r. o przeniesieniu na okręgowe urzędy ziemskie w Grudziądzu, Katowicach i Poznaniu uprawnień, przysługujących Ministrowi Reform Rolnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o przerachowaniu długów rentowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 776 (410,0 kB)
775 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1926 r. o opłatach archiwalnych w Archiwach Państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 775 (861,7 kB)
774 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie kompetencyj kuratorów okręgów szkolnych: białostockiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego w zakresie mianowania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli publicznych szkół powszechnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 774 (876,4 kB)
773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną z dnia 14 grudnia 1926 r. o rozciągnięciu mocy rozporządzenia z dnia 25 października 1920 r. w przedmiocie budowy i utrzymania studni na obszar województw: wołyńskiego, polskiego, nowogródzkiego, wileńskiego i części województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 773 (424,7 kB)
772 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych o zastosowaniu do gmin wiejskich Mołodeczno i Postawy w województwie wileńskiem oraz gminy wiejskiej Kamień Koszyrski w województwie poleskiem uprawnień finansowych gmin miejskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 772 (424,7 kB)
771 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia samodzielnej gminy wiejskiej „Letnisko Brwinów” w powiecie błońskim województwie warszawskiem i o zastosowaniu do niej przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 771 (901,2 kB)
770 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. o opłatach za świadectwa złotnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 770 (482,2 kB)
769 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 grudnia 1926 r. o ulgach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 769 (906,2 kB)
768 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 768 (429,7 kB)
767 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. o zmianach w taryfie opłat za prace wykonywane przez Zarząd Katastralny na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 767 (429,7 kB)
766 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o obniżeniu stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 766 (429,7 kB)
765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, oraz o dodatkowem opodatkowaniu zapasów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 765 (964,5 kB)
764 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o rozszerzeniu granic miasta Buska w powiecie stopnickim w województwie kieleckiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 764 (420,3 kB)
763 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Nowogródku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 763 (420,3 kB)
762 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 762 (420,3 kB)
761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 761 (420,3 kB)
760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. w sprawie oznaczenia granic powiatu morskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 760 (848,7 kB)
759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 759 (434,1 kB)
758 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 758 (777,9 kB)
757 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 757 (349,5 kB)
756 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. zawierające postanowienia przejściowe w zakresie naruszeń przepisów o opłatach stemplowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 756 (774,4 kB)
755 Ustawa z dnia 15 grudnia 1926 r. w przedmiocie uchylenia mocy prawnej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1926 pozycja 755 (781,5 kB)

< Dziennik nr 127

Dziennik nr 129 >