Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1924 r. separator

Nr 36

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (765,8 kB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
392 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1924 r. w sprawie zastosowania złotego do opłat stemplowych oraz podatku giełdowego - na całym obszarze Państwa z wyjątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 392 (3,0 MB)
391 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 391 (438,4 kB)
390 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w przedmiocie przekazania wojewodom (delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych niektórych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 390 (1,6 MB)
389 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany podziału województw: poznańskiego i pomorskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 389 (428,3 kB)
388 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego układu, podpisanego w Berlinie dnia 14 lipca 1923 r. w sprawie przedłużenia o dalsze 9 miesięcy, t.j. do 31 marca 1924 r., terminu końcowego, przewidzianego w polsko-niemieckim protokóle z dnia 18 grudnia 1922 r., dotyczącym przystąpienia na życzenie jednej ze Stron do rokowań, celem sprostowania błędów drukarskich w urzędowym tekście polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 388 (321,4 kB)
387 Układ w przedmiocie przedłużenia o dalsze 9 miesięcy, t.j. do 31 marca 1924 roku, terminu końcowego, przewidzianego w polsko-niemieckim protokóle z dnia 18 grudnia 1922 r., dotyczącym przystąpienia na życzenie jednej ze Stron do rokowań, celem sprostowania błędów drukarskich w urzędowym tekście polsko-niemieckiej Konwencji o Górnym Śląsku, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 387 (727,6 kB)
386 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 386 (800,0 kB)
385 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 385 (393,8 kB)
384 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o karach za przekroczenie przepisów o relacji marki polskiej do złotego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 384 (393,8 kB)
383 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. w sprawie przekazania zarządom gmin miejskich i wiejskich zatwierdzania projektów budowli i wydawania pozwoleń na budowę na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, wileńskiego okręgu administracyjnego i m. stoł. Warszawy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 383 (467,4 kB)
382 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 382 (1,3 MB)
381 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 381 (404,9 kB)
380 Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu do Walki z Epizootjami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 380 (404,9 kB)
379 Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie przystąpienia do konwencji, dotyczącej międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz wydawnictw naukowych i literackich, podpisanej w Brukseli dnia 15 marca 1886 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 379 (404,9 kB)
378 Ustawa z dnia 1 kwietnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Japonją, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 1922 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 378 (765,8 kB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >