Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1924 r. separator

Nr 32

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (8,0 MB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
337 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 5 kwietnia 1924 r. wydane w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia specjalnego urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 337 (321,6 kB)
336 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 kwietnia 1924 r. o waloryzacji i zmianie opłat taryfy osobowej, bagażowej i towarowej na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 336 (740,0 kB)
335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 335 (424,1 kB)
334 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 kwietnia 1924 r. w przedmiocie obliczania należytości za przesyłanie czasopism pocztą w obrocie wewnętrznym i z W. M. Gdańskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 334 (424,1 kB)
333 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 kwietnia 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez Stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 333 (455,4 kB)
332 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 kwietnia 1924 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat za dozór kotłów zlecony Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu przez władze państwowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 332 (455,4 kB)
331 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 marca 1924 r. o zastosowaniu stałej jednostki do opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, oraz do wszelkich świadczeń pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym, na rzecz zarządu pocztowego i telegraficznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 331 (902,9 kB)
330 Rozporządzenie Ministrów Reform Rolnych i Skarbu z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie opłat za nadzór urzędów ziemskich nad działalnością parcelacyjną osób fizycznych i prawnych oraz zastosowania franka złotego, jako stałej jednostki do obliczania tych opłat. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 330 (858,3 kB)
329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wyłączeniu majątku Kołomyi z gminy Lubień w powiecie włocławskim i włączeniu do gminy Błonie w powiecie kutnowskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 329 (410,8 kB)
328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wyłączeniu wsi Ludwikowa, Stróży i Wiśniowej Góry z gminy Gałkówka w powiecie brzezińskim i włączeniu tychże do gminy Brójce w powiecie łódzkim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 328 (410,8 kB)
327 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie rozszerzenia granic miasta i uzdrowiska Ciechocinka. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 327 (847,6 kB)
326 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 stycznia 1922 r. o nieobecnych i zaginionych na powiaty: wileński, trocki, oszmiański, święciański, brasławski, dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 326 (442,6 kB)
325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany okręgów probierczych: lwowskiego i krakowskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 325 (894,4 kB)
324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 324 (457,5 kB)
323 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia inwalidów, z powodu starości i dla rodzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 323 (926,0 kB)
322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych kwot pieniężnych w ustawie o sądach przemysłowych i w ustawie zawierającej ordynację dla rozjemców, obowiązujących na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 322 (474,2 kB)
321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w sprawie liczenia czasu spędzonego w służbie państwowej niesędziowskiej, tudzież czasu spędzonego w służbie państwowej sędziowskiej i prokuratorskiej w wypadkach przejścia z jednej kategorji służby do drugiej w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 321 (450,3 kB)
320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wykonaniu ustaw z dnia 11 grudnia 1923 r. i z dnia 13 lutego 1924 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 320 (8,0 MB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >