Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1924 r. separator

Nr 29

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (731,8 kB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
298 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1924 r. o przystąpieniu Kanady do międzynarodowej konwencji o ochronie utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 13 listopada 1908 r., uzupełnionej przez protokół dodatkowy z dnia 20 marca 1914 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 298 (390,8 kB)
297 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1924 r. w przedmiocie zwolnienia gospodarstw rolnych o obszarze do 30 hektarów na terytorjum województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego od uiszczenia Zakładowi ubezpieczenia od wypadków zaległych opłat za czas od dnia 1 lipca 1921 r. do dnia 25 lutego 1924 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 297 (390,8 kB)
296 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 marca 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1923 r. w sprawie uproszczonych egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 296 (782,7 kB)
295 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1924 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 295 (397,6 kB)
294 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany terminu pierwszego losowania premji wygranych serji I premjowej pożyczki dolarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 294 (397,6 kB)
293 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia serji I premjowej pożyczki dolarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 293 (827,3 kB)
292 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach pieniężnych w Polsce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 292 (435,4 kB)
291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru składek w zakresie ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy, starości i na korzyść pozostałych po ubezpieczonych rodzin w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 291 (767,2 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1924 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 290 (2,3 MB)
289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. o ryczałcie dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 289 (839,0 kB)
288 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. o rozszerzeniu granic miasta Brześcia Kujawskiego w powiecie włocławskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 288 (396,4 kB)
287 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1924 r. o rozszerzeniu granic miasta Rychwała w powiecie konińskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 287 (396,4 kB)
286 Ustawa z dnia 21 marca 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustawy o państwowej służbie cywilnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 286 (800,7 kB)
285 Ustawa z dnia 20 marca 1924 r. zmieniająca niektóre przepisy ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami w brzmieniu, nadanem ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 285 (731,8 kB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >